قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان135,000 است.
10%
قیمت اصلی تومان330,000 بود.قیمت فعلی تومان305,000 است.
8%
قیمت اصلی تومان290,000 بود.قیمت فعلی تومان278,000 است.
5%
قیمت اصلی تومان370,000 بود.قیمت فعلی تومان350,000 است.
6%
قیمت اصلی تومان365,000 بود.قیمت فعلی تومان349,000 است.
5%
قیمت اصلی تومان250,000 بود.قیمت فعلی تومان210,000 است.
16%